branding
Bes√łg Faggruppen p√• Facebook


Referat af ordinær generalforsamling 3. april 2013


1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lisbeth Vestergaard
Referent: Lone Eriksen

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved Marie Kruchow
Faggruppen har pt. 100 medlemmer (incl. interessemedlemmer)

”Highlights” fra perioden 2011/2013:
Studietur til Holstebro / Herning marts 2011
Kulturværftet, Helsingør / Dunkers Kulturhus, Helsingborg september 2011
Omvisning i Nykredits kunstsamling marts 2012
Studietur til Hamburg april 2012
Documenta 13 i Kassel september 2012
”Copenhagen Art Festival” – arrangement i Nikolaj Kunsthal og Gl. Strand okt. 12
Omvisning på Sorø Kunstmuseum marts 2013

Desuden er Kunstfaggruppens hjemmeside blevet flyttet til et nyt webhotel med deraf følgende løft af indhold og design – besøg www.kunstfaggruppen.dk.

Ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab ved Michael Lucas Petersen
Revisorerne havde på forhånd godkendt regnskabet. Spørgsmål til regnskabet om indholdet af posten til bestyrelsesarbejde. Michael redegjorde for udgifter til forplejning på møder, årlig julemiddag (incl. webredaktør + revisorer (hvert andet år)). Transportudgifter til bestyrelsesmedlemmer udenfor Storkøbenhavnsområdet. Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2013 ved Michael

5. Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

6. Valg til bestyrelsen
Forinden var Inger Hagen og Maria Bartolini valgt som stemmeudvalg. 11 medlemmer opstillede. Skriftlig afstemning blev gennemført efter en kort præsentationsrunde.

Til bestyrelsen blev valgt:
Marie Kruchow
Jesper Dalmose
Emilie Wieth-Knudsen
Lone Eriksen
Michael Lucas Petersen
Marie Læssøe / ny i bestyrelsen
Gustav Wieth- Knudsen

Suppleanter:
Trine Friedrichsen / ny i bestyrelsen
Sara Fruelund / ny i bestyrelsen
Steen Eriksen
Lars Rune Jørgensen

Generalforsamlingens program var stort, så der blev taget en alt for mangelfuld afsked med bestyrelsesmedlemmerne Else Cajus Pedersen og Lisbeth Vestergaard, som ikke genopstillede. De har begge igennem mange år lagt et enormt arbejde i faggruppen. Bestyrelsen vil forsøge at råde bod på et senere tidspunkt.

7. Valg af revisorer
Benedicte Bojesen og Lise Widding genopstillede samt Ulla Lund Petersen som revisorsuppleant.

8. Kommende aktiviteter
Arkitekturrundvisning ved Nan Dahlkild i Sydhavnen medio maj
Studietur til Biennalen i Venezia 3-6.10.13.

Udover den ordinære generalforsamling markeredes Kunstfaggruppens 40-års jubilæum. BF gav champagne i dagens anledning, og formanden Pernille Drost holdt en kort lykønskningstale.

Derefter fortalte Else og Lisbeth – suppleret af Gustav - livligt om faggruppens opståen og udvikling under mottoet ”Kunsten ud til folket”. De genoplivede ”Honningpumpen” og historien bag faggruppens pris ”Den Blå Abe”. Læs mere i Bibliotekspressen nr. 19 / 1998 – et temanummer om kunstformidling med flere artikler om Kunstfaggruppen og dens historie gennem de første 25 år.

Uddeling af ”Blå Abe Prisen” – et tilbagevendende indslag på Kunstfaggruppens generalforsamlinger. I år gik prisen til forlaget ”Aben Maler” – www.abenmaler.dk. Et enmandsforlag der som grundlæggeren Steffen Rayburn-Maarup beskrev det, befinder sig på ”stedet mellem litteratur og billedkunst – lad os kalde det tegneserie”. Det står bag flere nyskabende serier med danske kunstnere + en række kvalitetsoversættelser. Marie Kruchow begrundede faggruppens valg af prismodtager, hvorefter Steffen Rayburn-Maarup gav et entusiastisk indblik i sine udgivelser og tegneseriens særlige fortælleunivers – akkompagneret af et levende diasshow.

Generalforsamlingen sluttede med et let traktement.