branding
Besøg Faggruppen på Facebook


Netværk for kunstbibliotekarer


ARLIS/Norden - Art Libraries Society Norden - er en forening for nordisk kunstbiblioteksarbejde. Foreningen blev oprettet i 1986.

ARLIS/Norden er medlem af IFLA's (International Federation of Library Associations and Institutions) Section of Art Libraries, sammen med et voksende antal søsterforeninger rundt om i verden.

Formål
ARLIS/Norden ønsker at fremme alle sider af de nordiske kunstbibliotekers virksomhed. Biblioteker for kunst, kunsthåndværk, design, arkitektur, fotografi og beslægtede fagområder er medlemmer. ARLIS/Norden giver bibliotekarer, der arbejder inden for disse fagområder, lejlighed til at samarbejde. Foreningen er platform for samarbejde om fælles problemer, samt informations- og kontaktorgan for medlemmerne, og skal fremme deres faginteresser med hensyn til uddannelse, forskning og publikationer. Organisation ARLIS/Norden har både institutioner og enkeltpersoner som medlemmer i alle de fem nordiske lande.

Virksomhed
Årsmødet strækker sig over 23 dage og afholdes efter tur af medlemslandene. Til årsmødet sammensættes et program omkring et aktuelt emne. Der arrangeres studiebesøg, og der er rig mulighed for diskussion og udveksling af ideer.

Ellers foregår aktiviteterne i de nationale grupper, som træffes med jævne mellemrum, i Danmark i Københavnsområdet med 6-8 arrangementer årligt. Af projekter kan nævnes: samarbejde omkring emneord, vejviser og klarlæggelse af ressourcer af information om kunstnere født efter 1945 - det sidste også som led i IFLA Section of Art Libraries' handlingsplan. "ARLIS/Norden Info", foreningens medlemsblad, udkommer med tre numre om året. Det redigeres successivt af bestyrelsesmedlemmerne.

ARLIS/Norden deltager aktivt i det internationale kunstbiblioteksarbejde, både på IFLA's almindelige konferencer og ved specialkonferencer, arrangeret af Section of Art Libraries og ARLIS-foreninger.

Section of Art Libraries er en af de mest aktive og velfungerende sektioner i IFLA. Blandt resultaterne er udgivelsen af "Multilingual glossary for art librarians" 1996, "International directory of art libraries" 1997 og internetudgaven "Directory of art libraries and professionals" på adressen: http://aaln.org/ina-idal.

I Danmark er der to foreninger på kunstbiblioteksområdet. Den ene er Bibliotekarforbundets Kunstfaggruppe, som netop nu fejrer sit 25-års jubilæum. Kunstfaggruppen har sin base i BF's medlemsskare og sin oprindelse i de danske folkebibliotekers kunstafdelinger med udlån af kunst.

Kunstfaggruppen satser især på besøg og studieture på aktuelle og væsentlige kunstudstillinger af samtidskunst i Danmark og udlandet. ARLIS / Norden lægger vægt på det nordiske samarbejde, og på samarbejdet på tværs af skellene mellem forsknings-, folke- og specialbiblioteker. Begge foreninger arbejder for at styrke professionaliseringen af kunstbibliotekarfaget og supplerer hinanden fint.

Af Anja Lollesgaard