branding
Besøg Faggruppen på Facebook


Kunst til låns


Af Henrik Broch-Lips, Århus Stifttidende, 19. november 2006

Alle århusianere kan gratis låne original kunst og grafik med hjem fra biblioteket. - og det giver en lige så sanselig og sjælelig oplevelse, som bøger, siger kvinden bag det sjældne tilbud.

Får man lyst til ny kunst til sine vægge, men ikke samtidig vil bruge tusindvis af kroner på nye billeder, så kan man gå på Højbjerg Bibliotek og ganske gratis låne original kunst og grafik.
     Det lille bibliotek på Oddervej er det eneste udlånssted i Jylland, hvor man tilbyder sine lånere denne særlige service. I Højbjerg kan man vælge mellem 120 værker på papir af bl.a. Svend Wiig Hansen, Wilhelm Freddie og Sys Hindsbo. Det eneste krav til lånerne er, at de skal bo, arbejde eller studere i Århus. Det er gratis og kræver blot ét enkelt søm i væggen.

Leila Bach Sørensen

Det var kunstbibliotekar Laila Bach Sørensen, der for syv år siden tog initiativ til at få Højbjerg Biblioteks allerede eksisterende kunstsamling ud til århusianerne. Hendes favoritværk blandt de 120 værker til udlån er en blomst tegnet af Erik Heide i 1973. Her står Laila Bach Sørensen midt i bibliotekets aktuelle udstilling med Marianne Tønnesen. Foto: Jens Thaysen


Projektet styres af bibliotekar Laila Bach Sørensen. Det var hende, der for syv år siden tog initiativ til at få bibliotekets allerede eksisterende kunstsamling ud til århusianerne. En samling, der var anskaffet gennem 30 år, hvor biblioteket kontinuerligt havde arrangeret udstillinger og betalt kunstnerne honorar ved at købe et af deres værker. Den ordning fungerer stadig.

Hvorfor skal et bibliotek udlåne kunst?
- Fordi det er en lige så sjælelig og sanselig oplevelse at se på billeder som at læse en bog - eller høre et stykke musik. Og så er udlånet af kunst oven i købet en meget billig måde at gøre noget tilgængeligt på, som ellers kan være svært at komme til, siger Laila Bach Sørensen. Hun mener, at tilbuddet er et naturligt led i medieformidlingen og at der er en klar pædagogisk og kunstpolitisk funktion i at udlåne kunst:
     - Folks billeder hjemme i stuen bliver sjældent udskiftet. Det er både dyrt og kan være svært at skille sig af med noget, man f.eks. har arvet. Men de fleste tør godt eksperimentere og låne kunst, der måske ikke umiddelbart siger dem noget, når de blot kan aflevere billederne tilbage igen uden omkostninger. Når først "eksperimenterne" kommer hjem i folks egne omgivelser, oplever de ofte, at deres syn på dem ændrer sig i takt med tiden.
     - Vores kunstudlån lukker døre op og dermed udfordrer vi en æstetisk og konservativ øjebliksopfattelse, siger den 56-årige bibliotekar. Hun betragter tilbuddet som en succes og understreger, at det er århusianere i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde, der låner kunst. Selv om der er en del gengangere, der vedbliver med at skifte billeder ud derhjemme, kommer der også mange nye lånere til – og det er især de helt unge.
     Biblioteksloven fra 1964 gav folkebibliotekerne mulighed for at udlåne kunstværker på lige fod med bøger. Det satte for alvor fokus på billedmediet og danske kunstbibliotekarer arbejder nu sammen i netværket Kunstfaggruppen. Laila Bach Sørensen var med fra starten.

Frugtbart samarbejde
- Det ligger i vores formålsparagraf, at vi skal interessere os for den nyeste kunst. Derfor tager vi til de vigtigste internationale udstillinger for samtidskunst som Documenta i Kassel og den store kunstmesse i Basel. Men til daglig kan jeg ikke altid opfylde kravet om at vise banebrydende kunst, da der skal være en bredde i vores billedformidling, siger den engagerede bibliotekar og henviser til, at det ikke er avantgarden, hun kan præsentere i Højbjerg.
     Det er nu heller ikke meningen, for allerede fra kunstudlånets start i september 1999 blev det proklameret, at man ville have et særligt godt øje til de lokale kunstnere. Derfor besøger Laila Bach Sørensen ofte områdets kreative kræfter på deres værksteder, dels for at orientere sig og dels for at finde nye emner til udstillinger.
     Det er især de nære naboer fra ateliererne ved den Blå Hest og kunstnere fra værkstederne i Holme, der gennem tiderne har udstillet på biblioteket og dermed fået et værk med i bibliotekssamlingen. Laila Bach Sørensen forklarer, at det er et samarbejde, der går begge veje:
     - Folk der besøger kunstnerne, bliver gjort opmærksomme på, at de kan låne et værk af kunstnerne hos os. Samtidig henviser vi til kunstnerne, når en låner er blevet interesseret i at købe ved at se eller låne værker hos os.

Det må da være en fed fidus for lokale kunstnere at udstille her: Man bliver indskrevet i en samling af store navne og man får biblioteksafgift, når ens værk lånes ud. Hvilke kriterier og hvilket kunstsyn ligger bag din udvælgelse af kunstnere?
- Man kommer ikke til at udstille her, hvis man ikke er medlem af f.eks. Kunsthåndværkersammenslutningen eller billedkunstnernes forbund (BKF) - og så kan du grine ad det. Men jeg er nødt til at læne mig op af billedfagets egne præmisser for at definere en kunstner, da jeg ikke er kunstteoretisk uddannet, forklarer Laila Bach Sørensen.

Men mange af de bedste danske kunstnere er ikke medlem af BKF, bl.a. fordi de betragter BKF som en faglig organisation for amatør- og hobbykunstnere. Risikerer du ikke, at samlingen kommer til at bestå af værker lavet af kunstnere, der lægger mere vægt på om de har været med på de efterhånden udtjente censurerede udstillinger, end at lave udfordrende samtidskunst?
- Det er selvfølgelig svært for mig at orientere mig på den aktuelle kunstscene, da kunsten netop nu præges af rigtig mange ny- og opbrud. Men jeg prøver at holde mig til en form for armslængdeprincip. Derfor bruger jeg BKF's retningslinier, siger kunstbibliotekaren i Højbjerg. Hun så gerne, at der også var råd til en kunstuddannet til at hjælpe med at købe ind.

Hvad med fremtiden?
- Århus Kommune har en enorm samling af kunst, der står i kældre rundt omkring. Jeg gad godt være med til at satse på en større udlånssamling af kunst i forbindelse med det nye multimediehus i havnen. Jeg har bare endnu ikke luftet idéen, siger Laila Bach Sørensen.