branding
Besøg Faggruppen på Facebook


Danske biblioteker med kunst


Almene forskningsbiblioteker
med kunstfaglige samlinger og/eller billedsamlinger:

Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Det kongelige Bibliotek
Statsbiblioteket

Folkebiblioteker
med kunstfaglige samlinger og/eller udlån af billeder:

Gentofte Bibliotekerne, Kunstbiblioteket
Gladsaxe Bibliotekerne, Kunst- og musikafdelingen
Hvidovre Kommunes Biblioteker, Kunst- og musikafdelingen
Københavns Kommunes Biblioteker, Kunst- og musikafdelingen
Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Musik- og kunstbiblioteket
Centralbiblioteket i Odense

Specialbiblioteker
Arkitektskolen i Aarhus. Biblioteket
Byggeriets Studiearkiv
Danmarks Designskoles Bibliotek
Dansk Byplanlaboratoriums Bibliotek
Det Danske Kunstindustrimuseums Bibliotek
Designskolen Kolding, Biblioteket
Den Grafiske Højskoles Bibliotek og Informationsafdeling
Kunstakademiets Bibliotek
Københavns Universitet. Institut for Kunsthistorie og Teatervidenskab
Museologisk Bibliotek (Museumshøjskolen)
Nationalmuseets Bibliotek. Fællesbiblioteket
Nordjyllands Kunstmuseums Bibliotek og Arkiv
Ny Carlsberg Glyptoteks Bibliotek
Seminariet for Kunst og Håndværk, Kerteminde
Seminarium for Håndværk og Design, Nørre Sundby
Statens Museum for Kunst. Bibliotekerne
Thorvaldsens Museums Bibliotek
Æstetikbiblioteket ved Aarhus Universitet
Øvrige specialbiblioteker og -samlinger
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek
Guldsmedefagets Bibliotek

Der findes desuden en række specialbiblioteker og -samlinger, som ikke er medtaget her, da de er forbeholdt en lukket brugerkreds.

Denne liste er langt fra komplet og omfatter især biblioteker i det storkøbenhavnske område - oplysningerne om bibliotekerne i provinsen er sparsomme.

ARLIS/Norden har de senere år arbejdet på at lokalisere og synliggøre de kunstbiblioteksfaglige ressourcer i landet, i første omgang i københavnsområdet, hvor foreningen indtil videre har haft den største del af sin virksomhed.

Men vi ønsker at udvide horisonten til at omfatte det ganske danske landskab. ARLIS/Norden er interesseret i information om, hvorledes kunstområdet varetages i dansk biblioteksvæsen og ønsker kontakt med kunstbiblioteker og kunstafdelinger i danske biblioteker. Med store såvel som med små.

I ARLIS/Norden betragter vi kunstbibliotekerne som ét fælles "væsen". Hvert kunstbibliotek eller kunstafdeling i et alment bibliotek - bidrager på sin måde og er en del af de fælles og samlede kunstbiblioteksfaglige ressourcer i landet. Vi mener, det er vigtigt, at vi samarbejder og kender hinandens ressourcer af hensyn til betjeningen af vore brugere og professionaliseringen af vort fagområde. De største forskningsbiblioteker inden for kunstområdet findes nemt i Biblioteksvejviseren, men der eksisterer også mindre kunstbiblioteker, som ikke findes i vejviseren, og de er ikke af mindre værdi for lokalområdet, kommunen eller moderinstitutionen og for helheden.

Mindre kunstafdelinger i almene biblioteker kan være en integreret del af biblioteket eller en fagsal. Mindre kunstbiblioteker kan findes på universitetsinstitutter, kunstmuseer, kulturhistoriske museer eller organisationer og firmaer. Det er naturligt, at de små kunstbiblioteker og kunstafdelinger kender de store, nationale ressourcer, men det er sandelig også meget nyttigt for de store hovedfag- og forskningsbiblioteker at kende til de mindre og "fjerne" ressourcer.

Det er erfaringen i vor forening, at kunstbibliotekarer på alle slags kunstbiblioteker og på alle uddannelses- og stillingsmæssige niveauer værdsætter og drager nytte af det kollegiale samarbejde på tværs af disse skel og gerne bidrager til det kunstbiblioteksfaglige fællesskab mellem folke-, forsknings- og specialbiblioteker.

Vejviser
Med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond kunne ARLIS/Norden i efteråret 1997 udgive en engelsksproget vejviser "Directory of art libraries in Denmark".

De udenlandske kunstbibliotekarers besøg på IFLA'97 i København gav anledning til at markere, hvor langt foreningen var kommet i sine bestræbelser på at lokalisere og synliggøre de danske kunstbiblioteker.

Vejviseren omfatter 32 danske kunstbiblioteker og kunstafdelinger i almene biblioteker og er ikke komplet. Men den er et stort skridt på vejen.
Vejviseren er gratis og kan rekvireres mod et ekspeditionsgebyr på 10 kr., eller med svarkuvert i A4-format, frankeret med 8,75 kr. ved skriftlig henvendelse til:

ARLIS/Norden ved Anja Lollesgaard
Kunstindustrimuseets Bibliotek
Bredgade 68
1260 København K
Telefax 33 11 30 72
E-mail anj@dkim.dk

Øvrige fortegnelser
Biblioteksvejviser 97-98, 1997.
Directory of art libraries and professionals, München 1997,
findes også på adressen: http://aaln.org/ifla-idal
Nordiska konstbibliotek, Helsinki 1996
ARLIS/Norden i Danmark

Steen Søndergaard
Kunstakademiets Bibliotek

Anja Lollesgaard
Kunstindustrimuseets Bibliotek