branding
Besøg Faggruppen på Facebook


Kursus i udstillingsudvikling


På næsten alle typer biblioteker laves udstillinger. Gode udstillinger kan give inspiration og en ekstra god oplevelse i det bemandede biblioteksrum, samt være med til at understøtte den gode formidling i det ubemandede biblioteksrum. Kan den gode udstilling også tiltrække nye lånere?

Kunstfaggruppen og MUFA inviterer til to-dages kursus, som henvender sig til jer, som gerne vil blive bedre til at lave spændende, oplevelsesrige og informative udstillinger.

Mange forskellige biblioteker / mange målgrupper / alle typer af udstillinger
Kurset kan bruges til udvikling af alle typer af udstillinger: I bibliotekstilbud for både voksne, børn og unge. I biblioteker af alle størrelser. Til mange forskellige målgrupper og formål.

Kurset er delt op i to moduler over to dage med praktisk arbejde mellem kursusdagene:

Formålet med kurset er at inspirere deltagerne til at udvikle velfungerende udstillinger, der formidler et relevant fagligt indhold i en passende og formålstjenlig form.

Arrangørerne opfordrer til at der arbejdes i grupper på kurset, enten hvis flere medarbejdere fra samme bibliotek deltager, eller ved gruppedannelse på tværs af organisationer/institutioner. Hermed kan vi på den anden kursusdag gå mere i dybden med færre udstillingsforslag.

Underviser på kurset er: Signe Hegelund - læs mere på www.signehegelund.dk.

"Signe er god til at etablere kontakt og skabe en forpligtende dialog, der fænger og giver gode muligheder for at reflektere over egen praksis – og redskaber til at tænke nyt."
Enhedsleder Marianne G. Bargeman, Formidlingsafdelingen Statens Museums for Kunst

"Nærværende, visionær, teoretisk og praktisk kompetent –  og engagerende. Hun var et af de få forbilleder, jeg tog med mig fra universitetet”"
Rektor Gry Guldberg, Kaospilotuddannelsen på Malmö Högskola

Kursusdage:
Første kursusdag er den 6. februar 2018, og anden kursusdag er den 13. marts 2018, begge dage fra kl. 9.30 til 16.00

Deltager kategorier / og priser:

Arrangør: Kurset er arrangeret af Kunstfaggruppen i samarbejde med Musikfaggruppen MUFA og med støtte fra Bibliotekarforbundet.