branding
Besøg Faggruppen på Facebook


Nyt fra Kunstfaggruppen


MINDEORD OM GUSTAV WIETH-KNUDSEN

Livet er kort – kunsten er lang
Vi har mistet en meget god ven og kollega. Gustav Wieth-Knudsen døde d. 23.12.2017. En sand humanist og en engageret formidler, der elskede musik, kunst, tennis, ødegården i Sverige og livet i det hele taget. Han hang ikke ved livet. Han var i det til det sidste. Læs nekrologen

 KURSUS I UDSTILLINGSUDVIKLING

På næsten alle typer biblioteker laves udstillinger. Gode udstillinger kan give inspiration og en ekstra god oplevelse i det bemandede biblioteksrum, samt være med til at understøtte den gode formidling i det ubemandede biblioteksrum. Kan den gode udstilling også tiltrække nye lånere?

Kunstfaggruppen og MUFA inviterer til to-dages kursus, som henvender sig til jer, som gerne vil blive bedre til at lave spændende, oplevelsesrige og informative udstillinger.


Mange forskellige biblioteker / mange målgrupper / alle typer af udstillinger

Kurset kan bruges til udvikling af alle typer af udstillinger: I bibliotekstilbud for både voksne, børn og unge. I biblioteker af alle størrelser. Til mange forskellige målgrupper og formål.

Kurset er delt op i to moduler over to dage med praktisk arbejde mellem kursusdagene:


Formålet med kurset
er at inspirere deltagerne til at udvikle velfungerende udstillinger, der formidler et relevant fagligt indhold i en passende og formålstjenlig form.

Arrangørerne opfordrer til at der arbejdes i grupper på kurset, enten hvis flere medarbejdere fra samme bibliotek deltager, eller ved gruppedannelse på tværs af organisationer/institutioner. Hermed kan vi på den anden kursusdag gå mere i dybden med færre udstillingsforslag.


Underviser på kurset er:
Signe Hegelund - læs mere på www.signehegelund.dk.

"Signe er god til at etablere kontakt og skabe en forpligtende dialog, der fænger og giver gode muligheder for at reflektere over egen praksis – og redskaber til at tænke nyt."
Enhedsleder Marianne G. Bargeman, Formidlingsafdelingen Statens Museums for Kunst

"Nærværende, visionær, teoretisk og praktisk kompetent –  og engagerende. Hun var et af de få forbilleder, jeg tog med mig fra universitetet”"
Rektor Gry Guldberg, Kaospilotuddannelsen på Malmö Högskola


Kursusdage
Første kursusdag er den 6. februar 2018, og anden kursusdag er den 13. marts 2018, begge dage fra kl. 9.30 til 16.00


Deltager kategorier / og priser


Arrangør

Kurset er arrangeret af Kunstfaggruppen i samarbejde med Musikfaggruppen MUFA og med støtte fra Bibliotekarforbundet.

TILMELDING